Anna & Lars

Från vänster: Lars , Ebba & Anna. Hundarna i 4 generationer Suderbys Gård Kronblom f.2010, Blåsippebackens Gastolina (Tova) f.2012, Mindans Alicia (Wilma) f.2006 o längst till höger Suderbys Gård Ariel f.2014. Lars håller i valpen Suderbys Gård Chipotle f.2018 och Anna håller i Suderbys Gård Pasilla f.2018

Vi bor på landet i Sjonhem på härliga Gotland! Lever med våra gårdshundar, som dagligen följer med Anna på jobbet i stallet.

Vi köpte vår första gårdshund Wilma (Mindan´s Alicia) hösten 2006 och hon har satt grunden för vår uppfödning.

Vårt mål är att föda upp mentalt friska och sunda hundar – kvalitet före kvantitet. Vi utför enbart genetisk sund avel av gårdshunden. Avelsarbetet bedrivs dels så att de rastypiska egenskaperna bevaras och den genetiska variation som rasen besitter inte utarmas men framförallt att föra vidare gårdshundens trevliga temprament!

Alla avelshundar är HD röntgade och utställda. Valparna föds upp inomhus och har dygnet runt tillsyn, allt för att valparna ska få en god start i livet och utvecklas till friska, trevliga, självständiga och funktionsdugliga individer.

Valparna levereras veterinärbesiktigade, vaccinerade, avmaskade, Id-märkta, dolda fel försäkrade och registrerade i SKK. Vi följer SKK:s grundregler och RDSG:s avels etiska rekommendationer.

Vi ser gärna att alla våra uppfödningar HD röntgas vid 12-18 månaders ålder.

Ni är varmt välkomna att hälsa på oss och våra hundar!

Wilma med sina fina valpar
"Stalljobbarna" Wilma, Kronblom & Anna
Suderbys Gård Pasilla i sommar kvälls sol
En av våra uppfödningar Suderbys Gård Pasilla som erhållit Excellent + Cert